Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/11/2022 | 4:03:58 PM

YênBái - Ngày 14/11, Giáo sư, tiến sĩ (GS.TS) Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Văn Yên.

Quang cảnh buổi nói chuyện của GS Hoàng Chí Bảo
Quang cảnh buổi nói chuyện của GS Hoàng Chí Bảo

Tại buổi nói chuyện, GS Hoàng Chí Bảo đã nói chuyện về chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; về nội dung và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay qua các câu chuyện thường ngày của Người từ việc xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng phầm chất người đảng viên, công chức, viên chức...; ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là các phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", tinh thần phê bình và tự phê bình, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên....

Bài nói chuyện của GS Hoàng Chí Bảo đã củng cố sâu sắc những hơn nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy cơ sở. Qua đó tạo động lực thực hiện tốt hơn nữa quyền và nghĩa vụ của công dân, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong xây dựng con người Văn Yên "nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”, xây dựng huyện Văn Yên phát triển theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. 

Thu Nhài – Lan Hanh (Trung tâm TT – VH huyện Văn Yên)