Những người dự kiến trao tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái năm 2022

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/11/2022 | 2:34:38 PM

YênBái - Thực hiện Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ hai...

Các nghệ nhân biểu diễn dân vũ trong lễ hội cầu Mùa ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Các nghệ nhân biểu diễn dân vũ trong lễ hội cầu Mùa ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ hai, năm 2022; Ngày 10/11/2022, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ hai, năm 2022 đã tiến hành họp xét và thông qua danh sách đề nghị

Nhằm thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh) đề nghị đăng tải thông báo công khai kết quả xét chọn các cá nhân được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ hai, năm 2022 trên các phương tiện đại chúng của tỉnh trong thời gian 10 ngày làm việc. 

Thời gian đăng tải kể từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 25/11/2022.

Thực hiện Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ hai, năm 2022, ngày 10/11/2022, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ hai, năm 2022 đã tiến hành họp xét;

Để thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh) công bố kết quả xét chọn các cá nhân được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ hai như sau: