Kiên Thành: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/11/2022 | 7:37:25 AM

YênBái - Ông Hoàng Văn Hỏa cho biết: "Đăng ký phấn đấu gia đình văn hóa giúp các cá nhân trong mỗi gia đình thường xuyên tự nhắc nhở bản thân tu dưỡng, rèn luyện, chú ý gìn giữ lời ăn tiếng nói cách hành xử trong gia đình cũng như hàng xóm, bạn bè. Nhiều gia đình văn hóa sẽ có thôn văn hóa và toàn xã văn hóa".

Các hoạt động thi đấu thể thao thường xuyên được tổ chức góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng trên địa bàn xã Kiên Thành.
Các hoạt động thi đấu thể thao thường xuyên được tổ chức góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng trên địa bàn xã Kiên Thành.

Ông Hoàng Văn Đà - Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết: "Một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khi triển khai tại Kiên Thành chính là nỗ lực hoạt động của ban chỉ đạo Phong trào các cấp. 

Hàng năm, Ban chỉ đạo xã, thôn đã tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, làm rõ hơn nhận thức, tư tưởng, mong muốn của người dân, kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền; hướng dẫn xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bám sát tiêu chuẩn gia đình, thôn, bản văn hóa hạnh phúc để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thực hiện. 

Nhờ đi sâu, bám sát, phù hợp nên các gia đình trên địa bàn luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc theo các quy ước, hương ước”. 

Năm 2022, toàn xã Kiên Thành có 91,6% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”, 88,9% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình hạnh phúc” và có 94% gia đình đăng ký danh hiệu "Gia đình văn hóa”, 100% gia đình đăng ký danh hiệu "Gia đình hạnh phúc” năm 2023. 

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Đồng thời, coi đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững. 

Chia sẻ về việc nhiều năm liên tiếp được công nhận là gia đình văn hóa, ông Hoàng Văn Hỏa ở thôn Kiên Lao, xã Kiên thành cho biết: "Tôi thấy phong trào xây dựng gia đình văn hóa rất ý nghĩa. Đăng ký phấn đấu gia đình văn hóa giúp các cá nhân trong mỗi gia đình thường xuyên tự nhắc nhở bản thân tu dưỡng, rèn luyện, chú ý gìn giữ lời ăn tiếng nói cách hành xử trong gia đình cũng như hàng xóm, bạn bè. Nhiều gia đình văn hóa sẽ có thôn văn hóa và toàn xã văn hóa, cuộc sống hài hòa, văn minh hơn”.

Đi đôi với xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa, triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được các cấp chính quyền, đoàn thể xã Kiên Thành quan tâm tổ chức. Hiện các câu lạc bộ (CLB) như: CLB nghệ thuật truyền thống xã Kiên Thành, CLB đàn tính, hát then, CLB thể dục, thể thao rèn luyện sức bền của học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Kiên Thành… được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, tạo động lực đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thời gian tới, tiếp tục thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Kiên Thành sẽ tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng; tăng cường nhân rộng, biểu dương những mô hình tốt, những cách làm hay; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh, "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”…

Lê Thương