Dấu ấn cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt qua từng trang sách

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/11/2022 | 2:11:30 PM

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu với độc giả các cuốn sách do đơn vị ấn hành, nổi bật cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt.

Các cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt.
Các cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt.

"Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới”

Vừa ra mắt bạn đọc trong tháng 11 này là cuốn sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới”. Cuốn sách do Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tuyển chọn tài liệu, làm nổi bật vai trò, dấu ấn của đồng chí Võ Văn Kiệt trong giai đoạn mở đường, khởi động và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. 

Cuốn sách dày hơn 800 trang, gồm 3 phần: "Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế”, "Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội”, "Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao”. Trong đó, sách phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén của đồng chí nhằm khơi dậy và phát huy tiềm lực, khả năng của các vùng, miền, chung sức, đồng lòng tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi. 

"Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân”

Cuốn hồi ký "Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân” cũng mới được ra mắt dịp này, tái hiện sinh động về cuộc đời, con người, sự nghiệp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Cuốn sách khẳng định nhân cách, tài năng, phẩm chất và tâm huyết của một nhà lãnh đạo đã để lại nhiều dấu ấn thông qua một số bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, những người cộng sự, văn nghệ sĩ, trí thức từng cùng sống và làm việc với Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng nhiều bức ảnh tư liệu quý. 

"Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam”

Cuốn sách "Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam” giới thiệu một số bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị; các nhà khoa học tham dự Hội thảo khoa học "Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam” do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp tổ chức. 

Những bài viết được tuyển chọn trong cuốn sách phản ánh góc nhìn rất đa dạng, chân thực và cảm động về cuộc đời, con người, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt - một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tài năng và quyết đoán, một Thủ tướng để lại nhiều dấu ấn.

"Võ Văn Kiệt - Tiểu sử”

Còn cuốn "Võ Văn Kiệt - Tiểu sử” là ấn phẩm cung cấp nguồn tư liệu tổng hợp về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với dân tộc, cách mạng Việt Nam. 

Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về từng chặng đường trong 86 năm tuổi đời cùng sự nghiệp hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi, những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt cống hiến cho Đảng, cho cách mạng, cho dân tộc.

Bên cạnh đó, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đang nỗ lực hoàn thành để ra mắt bạn đọc trong tháng 12 bộ sách "Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo” gồm 3 tập, thuộc thể loại truyện ký danh nhân, của tác giả, nhà văn Lại Hoàng Giang - người đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt chuyển giao nhiều tư liệu quý lúc sinh thời. 

Ngoài ấn bản sách in, các cuốn sách đều có bản điện tử được cung cấp miễn phí trên trang web stbook.vn.
(Theo HNMO)