Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tăng tốc về đích

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/11/2022 | 7:33:13 AM

YênBái - Tính đến hết tháng 10/2022, các chỉ số công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều tăng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách không nhỏ để ngành BHXH tỉnh hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện theo nhóm nhỏ.
Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện theo nhóm nhỏ.

Năm 2022, BHXH tỉnh được BHXH Việt Nam giao số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.838 tỷ đồng. Trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu và điều chỉnh kế hoạch thu cho BHXH các huyện, thị xã phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa phương. 

Trên cơ sở được giao, BHXH cấp huyện kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; rà soát, nắm chắc số lượng các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra biện pháp khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu thông tin về số doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp thành lập mới để đôn đốc, vận động tham gia BHXH, BHYT cho người lao động. 

Hàng tháng, gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT đến từng đơn vị sử dụng lao động để đối chiếu và đôn đốc. Thường xuyên cử cán bộ chuyên quản đến các đơn vị để đối chiếu thu nộp và tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH, BHYT.  Đặc biệt, BHXH các địa phương đã nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, công tác thu và phát triển đối tượng đạt nhiều kết quả tích cực. Tính hết tháng 10/2022, số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 1.424 tỷ đồng, tăng hơn 37,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 77,52% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. 

Đến nay, toàn tỉnh có 53.984 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 1.536 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 95,13% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao; 24.273 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 2.780 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 76,08% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao; 45.500 người tham gia BHTN, tăng 1.864 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 94,94% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Riêng số tham gia BHYT đạt 758.553 người (đối tượng thân nhân quân đội 6.458 người), tăng 13.818 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 96,93% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ 90,01%. 

Mặc dù công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN với các chỉ số đều tăng, tuy nhiên vẫn còn khoảng cách không nhỏ để ngành BHXH tỉnh hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, trong bối cảnh công tác phát triển người tham gia còn gặp nhiều khó khăn, nguồn để vận động rất hạn chế. 

Để hoàn thành chỉ tiêu thu, giảm nợ và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh tiếp tục đôn đốc quyết liệt bằng nhiều biện pháp đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đôn đốc thu của toàn thể cán bộ, viên chức. 

Theo đó, BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thị chủ động triển khai các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHTN, BHYT linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa phương; chú trọng truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên; công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH, BHTN, BHYT, kết quả thanh kiểm tra. 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành thuế rà soát cơ sở dữ liệu người lao động trong các đơn vị kinh doanh để phát hiện lao động chủ sử dụng hiện còn bỏ sót chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế của các đơn vị sử dụng lao động thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề BHXH, BHYT. 

Tăng cường công tác quản lý thu, thu nợ nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời số tiền nợ BHXH để giảm tỷ lệ nợ đọng và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh. Cùng với đó, quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách, thực hiện công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đúng quy định; đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

Thông Nguyễn