Các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch tỉnh Yên Bái tháng 12/2022

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/11/2022 | 7:54:42 PM

YênBái - YBĐT - Trong tháng 12, trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch. Tập trung chủ yếu ở huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ. Dưới đây là nội dung và thời gian diễn ra các hoạt động ở các địa phương.