Phường Nguyễn Thái Học: Cải cách hành chính đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/12/2022 | 7:39:06 AM

YênBái - Công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thời gian qua đã bám sát chủ đề điều hành là “Đoàn kết, kỷ cương; chủ động thích ứng; an toàn, hiệu quả; phục hồi, phát triển” và xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tránh phiền hà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công dân phường Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 3 cấp chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2022.
Công dân phường Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 3 cấp chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2022.

Tổ dân phố số 7 - một trong những điển hình triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện CCHC trong các hoạt động công tác của phường Nguyễn Thái học. Đồng thời, triển khai thực hiện việc sinh hoạt chi bộ trên nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử”. 

Tổ chuyển đổi số cộng đồng của tổ tích cực hướng dẫn nhân dân thực hiện các giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với lực lượng công an phường thực hiện cấp mã định danh điện tử cho công dân. 

Đến nay, tổ đã có 852 người được cấp căn cước công dân, 417 người được cấp tài khoản xác thực định danh điện tử. Ông Nguyễn Văn Tần ở tổ 7 cho biết: "Phường thực hiện công khai toàn bộ các nội dung có liên quan đến nhân dân trên trang thông tin điện tử của địa phương rất thuận lợi cho chúng tôi trong việc nắm bắt thông tin. Các thủ tục hành chính (TTHC) cũng đã được thực hiện trên môi trường mạng nhanh chóng, góp phần phòng ngừa tiêu cực, phiền hà..., nhân dân rất phấn khởi”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học Tạ Ngọc Hoa cho biết: "Chúng tôi tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết các TTHC, bảo đảm giải quyết nhanh, công khai, minh bạch; rút ngắn thời gian theo quy định. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ CCHC”. 

Được biết,  phường còn ban hành Quyết định về thực hiện Đề án "Xây dựng điểm phường Nguyễn Thái Học đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025”. Qua kiểm tra, đánh giá năm 2022, phường đã đạt 22/25 tiêu chí theo quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh. 

Trong công tác chuyển đổi số, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo và 15 tổ chuyển đổi số cộng đồng với 150 thành viên; hoàn thành lắp wifi tại 13/13 nhà văn hóa tổ dân phố; 22 chi bộ triển khai sinh hoạt thường kỳ trên nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử”; 75% người dân trưởng thành sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 100% doanh nghiệp và 51,8% hộ kinh doanh bán lẻ có thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt; 100% hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử… 

Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ phận Hành chính công của phường đã tiếp nhận và giải quyết 5.188 hồ sơ. Kết quả, đã giải quyết xong 5.184 hồ sơ, trong đó trước hạn 5.126 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 58 hồ sơ và đang giải quyết 3 hồ sơ; tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 đạt 477/609 hồ sơ bằng 78,3%, đạt 104,4% kế hoạch năm; tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 đạt 69/79 hồ sơ, bằng 87,3%, đạt 125,7 % kế hoạch năm; tỷ lệ người dân được hỗ trợ tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận hành chính công là 1.873/ 2.321, bằng 123,4%, đạt 307,5% kế hoạch giao và bằng 123,4% kế hoạch giao bổ sung. 

Qua đó, tình hình nhân dân ổn định, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài và không có đơn thư tập trung đông người... 

Bà Tạ Ngọc Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết thêm:"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung quyết liệt CCHC, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số; phát triển nền kinh tế số thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”.

Trần Ngọc