Huyện Yên Bình ra mắt 24 tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cấp xã

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/12/2022 | 3:20:19 PM

YênBái - Sáng 19/12, huyện Yên Bình đồng loạt ra mắt tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến tại 24/24 xã, thị trấn trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Yên Bình kiểm tra Tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến xã Tân Hương hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký tài khoản định danh mức độ 1,2.
Lãnh đạo huyện Yên Bình kiểm tra Tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến xã Tân Hương hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký tài khoản định danh mức độ 1,2.

Tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến các xã, thị trấn có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tuyên truyền, giải thích những tiện tích của việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện. 

Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản giao dịch trực tuyến, thay đổi mật khẩu, cập nhật lại thông tin tài khoản, hướng dẫn quy trình, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Yên Bái; tuyên truyền hướng dẫn tiếp nhận thủ tục qua Dịch vụ công trực tuyến…

Việc ra mắt tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường tuyên truyền lợi ích của Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại cơ sở, là hạt nhân trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng trong quá trình triển khai, thực hiện.

Minh Huyền - Hoàng Đức