12 luật được Quốc hội khóa XV thông qua năm 2022

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/12/2022 | 7:37:34 AM

Lần đầu tiên trong lịch sử 76 năm, Quốc hội tổ chức 3 kỳ họp trong năm. 12 dự án luật, hàng loạt nghị quyết được thông qua và 7 dự án luật được cho ý kiến.