Tổ chức chu đáo, trang trọng Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên"

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/1/2023 | 12:17:25 PM

YênBái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh vừa ký ban hành Công văn số 207/UBND-VX yêu cầu các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; UBND huyện Văn Yên tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái" đảm bảo chu đáo, trang trọng và ý nghĩa phục vụ nhân dân và du khách.

Lễ hội Đền Đông Cuông.
Lễ hội Đền Đông Cuông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trên phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện chương trình, kịch bản buổi lễ đảm yêu cầu đề ra để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống diễn ra đảm bảo trang trọng, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách thập phương.