Nội các Thái Lan phân bổ ngân sách tổ chức Tổng tuyển cử năm 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/1/2023 | 8:07:58 AM

Ngày 24/1, Nội các Thái Lan đã thông qua khoản ngân sách 5,9 tỷ baht, khoảng 179 triệu USD phục vụ cho cuộc Tổng tuyển cử năm 2023.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự trù phân bổ, Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan sẽ nhận khoản kinh phí 5,104 tỷ baht (khoảng 154,7 triệu USD) để chi cho công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên toàn quốc. Các bộ, ngành và cơ quan Nhà nước sẽ được phân bổ 840 triệu baht (24,3 triệu USD) để tiến hành các hoạt động hỗ trợ tổ chức bầu cử.

Các hoạt động hỗ trợ bầu cử bao gồm chi phí tổ chức bầu cử cho công dân Thái Lan ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao chủ trì tiến hành; chi phí tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, giáo dục về cuộc bầu cử do Bộ Giáo dục tiến hành.

Ngoài ra, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng sẽ được cung cấp kinh phí để tổ chức ứng trực, duy trì hòa bình, trật tự an toàn xã hội trong toàn bộ tiến trình tổ chức bầu cử.

Theo luật pháp Thái Lan, nhiệm kỳ 4 năm của Hạ viện sẽ kết thúc vào ngày 23/3. Cuộc bầu cử sau đó sẽ phải được tổ chức trong vòng 45 ngày.

Tháng 9/2022, Ủy ban Bầu cử đã ấn định thời gian dự kiến tổ chức Tổng tuyển cử tiếp theo vào ngày 7/5 trong trường hợp Hạ viện kết thúc nhiệm kỳ vào đúng ngày 23/3. Theo lộ trình này, các chính đảng sẽ đăng ký danh sách ứng cử viên tranh cử từ ngày 3-7/4. Sau đó, Ủy ban Bầu cử sẽ xét duyệt và công bố vào ngày 14/4.

Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 30/4 cho những cử tri không thể tham gia bỏ phiếu vào ngày 7/5 hoặc những cử tri không thể bỏ phiếu tại khu vực bầu cử của mình.

(Theo VOV)