Hiệu quả bước đầu xây dựng “Trường học hạnh phúc” ở Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/1/2023 | 7:31:33 AM

YênBái - Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện mô hình "Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2025, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc” trên địa bàn.

Hoạt động trải nghiệm được đẩy mạnh trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Một giờ học múa xoè của học sinh Trường THCS Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ.
Hoạt động trải nghiệm được đẩy mạnh trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Một giờ học múa xoè của học sinh Trường THCS Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ.

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện mô hình "Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2025, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc” trên địa bàn. 

Sở  Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành các văn bản triển khai và hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện. 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo các tiêu chí "Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện”; tổ chức Cuộc thi "Trường học xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện” các cấp. 

Qua đó, các trường học đã tích cực cải tạo, sửa chữa khuôn viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tăng cường chăm sóc cây xanh, tạo nhiều không gian vui chơi và học tập cho học sinh phù hợp với từng cấp học. Nhiều trường đã triển khai xây dựng "Phòng chờ hạnh phúc” như Trường Mầm non Suối Giàng, Mầm non Thượng Bằng La, TH&THCS Thượng Bằng La, Tiểu học Sơn Lương (huyện Văn Chấn); Trường Mầm non Bông Sen (thành phố Yên Bái); Trường Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Kiên Thành, TH&THCS Hòa Cuông, Tiểu học thị trấn, THCS thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên)… 

Ngành phối hợp với lực lượng công an tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường cho 225 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; triển khai mô hình "Trường học tự quản về ANTT” tại 331 cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, 100% trường THCS, THPT đã bố trí phòng tư vấn tâm lý học đường và phân công cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. 

Trong công tác tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với giáo dục mầm non, tập trung thực hiện hiệu quả chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; đối với giáo dục phổ thông, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực người học; thực hiện tốt việc cam kết chất lượng giáo dục với phương châm đánh giá đúng thực chất năng lực và vì sự tiến bộ của người học. 

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình trường học gắn với thực tiễn, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương, cụ thể hóa mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh như mô hình "Trường học gắn với di sản văn hóa”, "Trường học du lịch” ở các trường: Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mù Cang Chải, TH&THCS Hoàng Văn Thụ, TH&THCS Sơn A, TH&THCS Lê Hồng Phong (thị xã Nghĩa Lộ); các trường: THCS Tú Lệ; TH&THCS Suối Giàng (Văn Chấn); mô hình "Trường học nông trại” ở Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS và Trường phổ thông Dân tộc bán trú TH An Lương (Văn Chấn), Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây...

Đến nay Yên Bái là tỉnh sớm xuất bản được bộ sách giáo dục địa phương và thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ngành chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục; bổ sung 5 chuẩn mực về con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” trong bộ quy tắc ứng xử của mỗi nhà trường. Phát động thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong mỗi năm học. Kết quả tự đánh giá của các đơn vị đã có 165/168 trường đạt tiêu chí Trường học hạnh phúc.

Thời gian tới, ngành giáo dục Yên Bái quyết tâm phấn đấu có 230 trường mầm non, phổ thông đạt tiêu chí "Trường học hạnh phúc”. Trong đó, tập trung tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách của trung ương và của tỉnh về lĩnh vực GD&ĐT theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập cho các nhà trường; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học...

Thanh Vy