Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/1/2023 | 7:31:41 AM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 108 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (ĐBK) về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã đề ra và lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức 10 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 với 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch...

Cán bộ, đảng viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phát huy tốt vai trò phục vụ nhân dân đến giao dịch trong dịp tết Nguyên đán 2023.
Cán bộ, đảng viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phát huy tốt vai trò phục vụ nhân dân đến giao dịch trong dịp tết Nguyên đán 2023.

Năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (DN) tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp ủy; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, DN trong xây dựng chương trình, kế hoạch và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 108 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (ĐBK) về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đảng ủy Khối đã đề ra và lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức 10 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 với 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch là: thu nhập bình quân của người lao động các DN trong khối đạt 110%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt 101%; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đạt 105%; kết nạp đảng viên mới đạt 101%. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 6 định hướng lớn với 26 nội dung trọng tâm theo mục tiêu tổng quát, cũng là chủ đề năm 2022 của ĐBK. 

Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ khối ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội đặc thù và các đơn vị sự nghiệp đã xác định và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành 2.628 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; trong đó, có 455 nhiệm vụ cụ thể theo nội dung Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, 935 nhiệm vụ do ngành dọc cấp trên giao và 1.238 nhiệm vụ do các cơ quan, đơn vị xác định. 

Kết quả, năm 2022 vừa qua, tổng doanh thu của các DN trong khối đạt trên 10.300 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng/tháng; nộp ngân sách Nhà nước trên 490 tỷ đồng; nộp bảo hiểm xã hội trên 79 tỷ đồng; xuất khẩu đạt trên 121 tỷ đồng. Các ngân hàng huy động vốn đạt trên 22.497 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 29.559 tỷ đồng. 

Cùng với đó, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng, đoàn thể khối đã xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa kế hoạch số 108 của Ban Chấp hành ĐBK; trong đó, xác định và tổ chức thực hiện hoàn thành 978 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, ĐBK đã tổ chức có hiệu quả cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề "Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu" năm 2022-2023. 

Kết quả giai đoạn 1, có 9.020 cá nhân tham gia trên 32.800 lượt bài thi, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 40 cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến và khen thưởng 8 đơn vị có thành tích trong triển khai thực hiện. 

Thực hiện Đề án số 07 của Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã phê duyệt danh sách đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu lần 1 gồm 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 1 chi bộ cơ sở. 

Cùng với việc lãnh đạo các đảng ủy cơ sở chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Đại hội Hội Cựu chiến binh khối, Đoàn Thanh niên khối nhiệm kỳ 2022-2027, ĐBK đã quyết định nâng cấp Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lên thành Đảng bộ và ban hành Đề án hợp nhất 3 Đảng bộ cơ sở thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở sắp xếp lại tổ chức đảng cho phù hợp với tình hình thực tế của các đảng bộ. 

Năm 2022, ĐBK kết nạp thêm 146 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 101% kế hoạch, công nhận 118 đảng viên chính thức, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 5.000 đồng chí. Đây là điều kiện quan trọng để ĐBK xây dựng tổ chức đảng cơ sở vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Thanh Hương