Yên Bái thu hút 24 dự án vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/2/2023 | 4:31:05 PM

YênBái - Năm 2022, tỉnh đã thu hút 24 dự án vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ với tổng vốn đầu tư trên 3.400 tỷ đồng.

Sản xuất ván ép tại Công ty cổ phần JUNMA Yên Bái.
Sản xuất ván ép tại Công ty cổ phần JUNMA Yên Bái.

Trong đó, 19 dự án vào lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, 5 dự án vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Cùng đó, tỉnh đã thu hút được một số nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích 926 ha như: Khu công nghiệp Trấn Yên, các cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, 2 - huyện Yên Bình, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trung bình đạt trên 95%. 


Các dự án đầu tư vào Yên Bái đều có dây chuyền máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại, đáp ứng sản xuất chế biến sâu.
Hồng Duyên