Văn Chấn xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/3/2023 | 7:43:53 AM

YênBái - Năm 2023 được Đảng bộ huyện Văn Chấn xác định là năm “bản lề” thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đứng trước thời cơ và thách thức mới, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp “vừa hồng, vừa chuyên” được Đảng bộ huyện Văn Chấn quan tâm và triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng được chú trọng từ cơ sở.

Đồng chí Mai Mộng Tuân - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2022.
Đồng chí Mai Mộng Tuân - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2022.


Đồng chí Mai Mộng Tuân - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khẳng định: "Không ngừng củng cố, kiện toàn cấp ủy ở cơ sở, thực hiện tốt quy trình giới thiệu, luân chuyển cán bộ, tạo được đội ngũ người đứng đầu các cấp "vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phân xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, sàng lọc và đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh ngay từ cơ sở”. 

Năm 2022, qua bình xét, đánh giá, Đảng bộ huyện đã có 94% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xã Cát Thịnh là địa phương có địa bàn trải rộng, Đảng bộ có 17 chi bộ thôn, bản, trong đó có 6 chi bộ 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đời sống kinh tế khó khăn như: Pín Pé, Táng Khờ, Làng Lao, Làng Ca, Ba Chum, Đồng Hẻo. 

Để giải quyết khó khăn trên, Đảng bộ xã xác định tập trung xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc tang, việc cưới và lễ hội; động viên, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tinh thần của nhân dân… Với những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đầu năm 2023, xã Cát Thịnh được UBND huyện Văn Chấn công nhận 3 thôn cán đích nông thôn mới. 

Đồng chí Phạm Văn Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Thịnh cho biết: "Hàng năm, Đảng bộ xã thường xuyên tổ chức các buổi kiểm tra, giám sát chuyên đề, hầu hết các chi bộ đều thực hiện việc tổ chức sinh hoạt và sinh hoạt chi bộ đều đặn, định kỳ. Qua bình xét, hàng năm trên 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 80% chi bộ được bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. 

Năm 2022, huyện Văn Chấn đã tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ khu vực cấp huyện chấm 9,35 điểm, đạt loại giỏi; chỉ đạo 7 xã, thị trấn tổ chức diễn tập đạt loại giỏi; huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm đạt 75% khá, giỏi trở lên. 

Thượng tá Phạm Ngọc Thành - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: "Đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, cụ thể: cử 3 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 tại Quân khu II; bồi dưỡng tại tỉnh 39 đồng chí thuộc đối tượng 3 và 320 đồng chí thuộc đối tượng 4… Qua đánh giá, Đảng ủy Quân sự huyện là 1 trong 7 đơn vị được Huyện ủy Văn Chấn đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2022”. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Huyện ủy Văn Chấn đã phân công cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể hàng tháng dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; tiếp tục triển khai học tập, quán triệt có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” gắn với học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ; phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết nạp mới trên 1.500 đảng viên. 

Bí thư Huyện ủy Mai Mộng Tuân cho biết thêm: "Với tinh thần quyết tâm xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng chỉnh đốn Đảng; trong thực hành đạo đức công vụ; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở…, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, huy động sự đoàn kết, đồng lòng, xây dựng huyện Văn Chấn ngày một phát triển.

Ngọc Sơn