Thành uỷ Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/3/2023 | 3:25:08 PM

YênBái - Chiều 22/3, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo cho gần 1.000 người là cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đại diện các em học sinh khối 12 trên địa bàn thành phố.


Tại Hội nghị, Thượng tá Mai Xuân Hưởng - Phó trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân đã thông tin tới các đại biểu chuyên đề về tình hình biển Đông thời gian qua, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó khẳng định bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; yếu tố quan trọng để đất nước phát triển bền vững. 


Các đại biểu tham dự Hội nghị.


Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân về vị trí, vai trò của biển, đảo và chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo. 

Cùng với đó, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của mọi người dân Việt Nam nói chung, người dân Yên Bái nói riêng, tạo sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện của các lực lượng làm công tác tuyên truyền biển, đảo. 


Quang cảnh Hội nghị.

Thu Trang - Bùi Minh