Văn Chấn giải ngân hơn 21 tỷ đồng vốn đầu tư công

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/5/2023 | 7:32:44 AM

YênBái - Hơn 140 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của huyện Văn Chấn để thực hiện 115 công trình; trong đó, ngân sách huyện 78 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 11 tỷ đồng và vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, vốn chuyển từ các nguồn hợp pháp khác.

Tuyến đường Sơn Lương - Nậm Mười - Sùng Đô, huyện Văn Chấn được đầu tư xây dựng đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội các xã trên tuyến đường này ngày càng phát triển. (Ảnh minh họa)
Tuyến đường Sơn Lương - Nậm Mười - Sùng Đô, huyện Văn Chấn được đầu tư xây dựng đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội các xã trên tuyến đường này ngày càng phát triển. (Ảnh minh họa)

Đến thời điểm này, huyện đã giải ngân hơn 21 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch với 64 công trình chuyển tiếp và 51 công trình khởi công mới. 

Hiện nay, huyện đang chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục đối với các công trình chuẩn bị đầu tư, dự án khởi công mới của 37 công trình theo kế hoạch đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021- 2025, chuyển tiếp trong năm 2023 theo đúng thời gian quy định.

Quang Sơn - Phan Tuấn 
(Trung tâm TT&VH Văn Chấn)