Thành phố Yên Bái đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2023 | 10:56:01 AM

YênBái - Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” trong tình hình mới, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. 10 năm qua, Công an thành phố đã tổ chức vận động tập trung thực hiện phong trào tại 75 lượt địa bàn.

Công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh trên địa bàn xã.
Công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh trên địa bàn xã.

Hàng năm, UBND thành phố đều tổ chức kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở cả cấp thành phố và xã, phường. 

Cùng đó, cơ quan công an và Ủy ban MTTQ từ thành phố đến xã, phường tăng cường công tác phối hợp, chủ động trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); định kỳ tổ chức giao ban nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”. 

Trong 10 năm qua, Công an thành phố đã tổ chức vận động tập trung thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại 75 lượt địa bàn, trong đó có 52 lượt địa bàn xã, phường; 13 lượt địa bàn là các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. 

Đối với các xã, phường còn lại, Công an thành phố tổ chức duy trì vận động thường xuyên; đã khảo sát lựa chọn 2 thôn, tổ dân phố phức tạp về ANTT để triển khai vận động tập trung nhằm giải quyết vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. 

Thông qua việc tổ chức 2.368 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho gần 210.000 lượt người, nhân dân đã  cung cấp cho lực lượng công an 4.556 nguồn tin, trong đó có 1.651 nguồn tin có giá trị, giúp giải quyết trên 600 vụ việc có liên quan đến ANTT. 

Hiện tại, Công an thành phố đang duy trì có hiệu quả 96 mô hình phòng, chống tội phạm, trong đó có 16 mô hình "Tổ nhân dân tự quản về ANTT số 1”; 15 mô hình "Tổ nhân dân tự quản về ANTT số 2”; 26 mô hình "Camera an ninh”; 2 mô hình "Zalo an ninh”; 1 mô hình "Móc khóa an ninh”; 5 mô hình "Bóng điện an ninh”… 

Các mô hình đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến trật tự an toàn xã hội, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá, xử lý nhiều vụ việc; bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Tham gia thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố cũng đã chủ động phối hợp với ngành chức năng tích cực tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Trong 10 năm qua, Thành Đoàn Yên Bái tổ chức 245 hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho trên 30.000 đoàn viên thanh niên; tổ chức 5 chương trình giao lưu truyền thông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về tội phạm, ma túy; phát hành trên 5.000 tờ rơi về phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp tổ chức 2 ”Phiên tòa giả định” và truyền thông các vấn đề xã hội cho học sinh THPT... Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức 90 lớp tập huấn cho 1.690 lượt cán bộ Hội nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác tuyên truyền nói chung và PBGDPL nói riêng…

Với những kết quả đạt được, 10 năm qua, thành phố Yên Bái có 178 tập thể và 241 cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong đó,  Bộ Công an tặng 5 cờ thi đua, 4 bằng khen cho tập thể và 1 bằng khen cho cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 16 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 22 tập thể, 25 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho 133 tập thể, 199 cá nhân... 

Hồng Oanh