Công an tỉnh Yên Bái bàn giao 20 công trình vệ sinh cho người dân xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2023 | 10:24:25 AM

YênBái - Công an tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình vệ sinh, bảo vệ môi trường cho 20 hộ dân xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà động viên 20 hộ dân xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu được hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà động viên 20 hộ dân xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu được hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh

Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 28/02/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023, Công an tỉnh đã tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ cần hỗ trợ trên địa bàn huyện Trạm Tấu.

Qua rà soát, Công an tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình vệ sinh, bảo vệ môi trường cho 20 hộ dân trên địa bàn.

Sau 2 tháng thi công, 20 công trình nhà vệ sinh đã được bàn giao cho các hộ dân trên địa bàn xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đưa vào sử dụng. Để xây dựng hoàn thiện các công trình, Công an tỉnh đã hỗ trợ 6 tấn xi măng và 30 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đóng góp. 

Công trình nhà vệ sinh có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, thái độ của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường và vệ sinh cá nhân. 

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, lập danh sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh để xây dựng nhà vệ sinh đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

Thiên Bình