Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2025

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2023 | 5:42:18 PM

YênBái - Chiều 26/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ tăng cường công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay; tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc. 

Biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền của 2 cơ quan và các đơn vị thuộc hệ thống ngành dọc và một số nội dung khác. 


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban An toàn giao thông tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đề nghị hai cơ quan chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; phối hợp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, các văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

Sau chương trình ký kết, hai cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp hàng năm để triển khai thực hiện. Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường công tác trao đổi, cung cấp nội dung, tài liệu liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chỉ đạo công tác tuyên truyền; chú trọng công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền trách nhiệm, nghĩa vụ, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.

 
Quang cảnh Hội nghị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; chủ động nắm bắt dư luận xã hội và kịp thời định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề phát sinh liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Đồng thời, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên báo chí, mạng xã hội..., gây tổn hại đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Mạnh Cường