Văn Yên diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn xã Châu Quế Hạ

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/5/2023 | 7:17:03 PM

YênBái - Ngày 30/5, huyện Văn Yên đã tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn xã Châu Quế Hạ năm 2023.

Thực hành di dời khẩn cấp nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đến khu vực sơ tán tại thôn Khe Pháo và cứu hộ, cứu nạn trên sông tại thôn Ngọc Châu.
Thực hành di dời khẩn cấp nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đến khu vực sơ tán tại thôn Khe Pháo và cứu hộ, cứu nạn trên sông tại thôn Ngọc Châu.

Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là tổ chức chuẩn bị ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn diễn ra 2 hội nghị gồm: Hội nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Châu Quế Hạ nhận định, đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn và Hội nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã giao nhiệm vụ bổ sung, tổ chức hiệp đồng bảo đảm triển khai các biện pháp ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn tại UBND xã.Giai đoạn 2 xã Châu Quế Hạ tổ chức thực hành ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó thực hành di dời khẩn cấp nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đến khu vực sơ tán tại thôn Khe Pháo và thực hành cứu hộ, cứu nạn trên sông tại thôn Ngọc Châu (ảnh trên).

Qua cuộc diễn tập, cấp ủy, chính quyền các tổ chức ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Châu Quế Hạ đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập, nhiệm vụ phòng chống thiên tai; phát huy được sức mạnh tổng hợp của các chi, đảng bộ, các tổ chức, ngành, đoàn thể, các lực lượng thực sự vào cuộc với quyết tâm và trách nhiệm cao. 

Đặc biệt, từng thành viên đã nhập vai, nâng cao được ý thức trách nhiệm trong vận hành cơ chế, vận dụng tốt Luật Phòng, chống thiên tai, các nghị định của Chính phủ và chỉ thị của UBND huyện về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề xuất những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong công tác lãnh đạo, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn xã.

Phát huy được sức mạnh của tổ chức ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân; bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng tránh, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ”, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của các tổ chức, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã trong tổ chức sử dụng lực lượng ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.

Kết thúc cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo đánh giá cuộc diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn xã Châu Quế Hạ năm 2023 hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và đạt loại xuất sắc với kết quả chung đạt 9,2 điểm. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Luyện Hữu Chung đã đến các điểm thực hành tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập (ảnh trên); UBND huyện Văn Yên, UBND xã Châu Quế Hạ cũng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tham gia diễn tập.

Thu Trang