Một nhận thức, ý chí thống nhất và hành động quyết liệt

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/6/2023 | 7:38:20 AM

YênBái - Cấp ủy các cấp ở Yên Bái bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự Hội thảo trao đổi về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự Hội thảo trao đổi về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách là một "cẩm nang” quý báu, phản ánh cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ khi là một nhà báo 29 tuổi, đến nay là người đứng đầu Đảng ta - là tấm gương mẫu mực nói đi đôi với làm, làm hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân để cán bộ, đảng viên học tập, làm theo. Yên Bái là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Tọa đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư.

Củng cố niềm tin trong nhân dân

Yên Bái là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Tọa đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ thành công của cuộc tọa đàm, các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Tác phẩm. 

Chi bộ Tổ dân phố 10 thuộc Đảng bộ phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề giới thiệu về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để giới thiệu đầy đủ nội dung tác phẩm đến với các đảng viên, Bí thư Chi bộ Nguyễn Kim Sơn đã chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ về nội dung tác phẩm. Việc giới thiệu tác phẩm theo hướng vừa trình chiếu nội dung kèm theo hình ảnh, ví dụ minh họa đã tạo sự hứng khởi cho các đảng viên khi được tiếp cận với tác phẩm. 


Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tổ chức sinh hoạt chuyên đề giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Bí thư Chi bộ Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: "Đảng viên rất tán đồng với quan điểm về công tác PCTN, TC của Đảng ta hiện nay, đó là việc làm thường xuyên, liên tục, không ngơi nghỉ; công tác PCTN, TC được thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm và việc xử lý không chịu bất kỳ áp lực nào. Nội dung tác phẩm lớn nên không thể giới thiệu hết trong một buổi sinh hoạt chuyên đề được nên sẽ tổ chức giới thiệu thường xuyên, liên tục, nhắc nhở các đảng viên phát huy tinh thần tự đọc, tự học, tự nghiên cứu để thấm dần, thấm lâu và thấm sâu từng nội dung của Tác phẩm”. 

Bí thư Đảng ủy phường Minh Tân Nghiêm Thị Lan cho biết: Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung cốt lõi của tác phẩm cùng với buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2023. 

Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy và thành viên tổ công tác 278 đã trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi của tác phẩm đến đảng viên ở các chi bộ. Qua đó, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh PCTN, TC, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta; nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác PCTN, TC; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tính đến nay, các chi bộ thuộc Đảng bộ phường Minh Tân đã tổ chức được 14 buổi sinh hoạt chuyên đề với trên 800 đảng viên tham gia. 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái cho biết: Đảng bộ thành phố xác định cần tiếp tục nắm chắc, bám sát và thực hiện hiệu quả những phương châm trong Tác phẩm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung Tác phẩm để tạo sự thông suốt về tư tưởng, sự đồng thuận, nhất trí và quyết tâm chính trị cao đối với nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này. 

Lan tỏa giá trị của tác phẩmNghiên cứu kỹ từng nội dung của tác phẩm gắn với thực tế địa phương, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Chấn Trịnh Xuân Thành cho biết: "Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh những thành tựu, kết quả nổi bật, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn nhận thấy còn để xảy ra một số khuyết điểm hạn chế, cá biệt có trường hợp phải xử lý hình sự.

Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa là do bản thân cán bộ giữ các nhiệm vụ, nhất là lĩnh vực nhạy cảm chưa có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, thiếu bản lĩnh "dao động, không làm chủ được bản thân ngay cả cám dỗ vật chất mặc dù giá trị không lớn”, kiểu như "ăn đi vài con cá; dăm bảy cái chột nưa” và ở đây có trách nhiệm của tập thể cơ quan, chi bộ. 

Việc đó hoàn toàn có thể tránh được khi mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân để tự giác rèn luyện, phấn đấu; chi bộ, tổ chức đảng, cơ quan đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ đi đôi với quản lý, sử dụng cán bộ. 

Nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Danh dự của riêng thân/ Là của chung đồng chí/Phải giữ gìn tỉ mỉ/Như tròng mắt con ngươi”. Danh dự là của riêng mỗi con người, nhưng đâu chỉ là của riêng mà còn là của chung đồng chí, cơ quan, vì vậy mỗi người phải gìn giữ danh dự, có chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn càng phải giữ gìn nghiêm khắc danh dự của mình như giữ gìn tròng mắt con ngươi”- ông Thành chia sẻ.

Cuốn sách là một "cẩm nang” quý báu, phản ánh cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ khi là một nhà báo 29 tuổi, đến nay là người đứng đầu Đảng ta - là tấm gương mẫu mực nói đi đôi với làm, làm hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân để cán bộ, đảng viên học tập, làm theo. 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Để tiếp tục lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm, Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục gắn với việc vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác PCTN, TC ở từng cấp, từng ngành, từng  địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tập thể, cá nhân phải thường xuyên "tự soi, tự sửa”, khắc phục triệt để tình trạng "nói không đi đôi với làm”, "nói một đàng, làm một nẻo”, "nói mà không làm”, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”,"tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tính chủ động, tích cực và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, động viên khuyến khích nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, phản biện xã hội và đấu tranh PCTN, TC. 

Các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tầm quan trọng của tác phẩm; tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cuộc chiến "không khoan nhượng”, không được phép "chùn chân”, "mỏi gối”, "không dừng, không nghỉ”, "chỉ có tiến, không có lùi”, "không thể đảo ngược” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định. Ban Chỉ đạo 35 các cấp phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong việc nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thu Trang