Thành lập Quỹ từ thiện Minh Đức tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/6/2023 | 11:18:39 AM

YênBái - Ngày 9/5/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ từ thiện Minh Đức tỉnh Yên Bái.

- Tên quỹ: QUỸ TỪ THIỆN MINH ĐỨC TỈNH YÊN BÁI

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

- Tôn chỉ, mục đích:

Quỹ từ thiện Minh Đức (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ từ thiện, hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự giúp đỡ của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

- Phạm vi hoạt động: Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Lĩnh vực hoạt động chính: Hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự giúp đỡ của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.

- Số tài khoản: 371100001735169, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

- Theo Quyết định Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên như sau: Ông Đào Đức Long: 700.000.000 đồng; Ông Nguyễn Thành Công: 300.000.000 đồng; Ông Nguyễn Đức Huy: 300.000.000 đồng

PV