Quy định mới về đăng kiểm nêu rõ vai trò của công an, quân đội

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/6/2023 | 2:42:34 PM

Từ hôm nay (8/6), nhiều điểm mới về hoạt động đăng kiểm được áp dụng như: Thêm lực lượng công an, quân đội tham gia hỗ trợ kiểm định; số lượng đăng kiểm viên trên 1 dây chuyền; đình chỉ có thời hạn khi vi phạm các quy định...

Lực lượng Quân đội có thể tham gia hỗ trợ kiểm định trong trường hợp các đơn vị đăng kiểm
Lực lượng Quân đội có thể tham gia hỗ trợ kiểm định trong trường hợp các đơn vị đăng kiểm "quá tải".

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30 ngày 8/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139 ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Nghị định có hiệu lực từ ngày 8/6 với nhiều điểm mới.

Theo đó, trong trường hợp hệ thống các đơn vị đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của người dân thì được huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng công an và quân đội tham gia hỗ trợ.

Việc xây dựng, thành lập đơn vị đăng kiểm mới phải phù hợp với quy hoạch của tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch khác có liên quan (xét đến các yếu tố đặc thù của các địa phương, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo); phù hợp với số lượng, mật độ phương tiện được đăng ký trên địa bàn; khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị kiểm định hiện đại.

Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải tuân thủ quy định về đấu nối, kết nối hệ thống giao thông; thuận tiện cho xe cơ giới ra vào kiểm định; không gây cản trở và ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực. Cụ thể, bộ phận lãnh đạo (giám đốc, phó giám đốc hoặc phụ trách đơn vị đăng kiểm) để tổ chức quản lý, điều hành đơn vị đăng kiểm; trong đó có tối thiểu 1 lãnh đạo đơn vị đủ điều kiện ký giấy chứng nhận kiểm định.

Nhân lực của đơn vị đăng kiểm gồm: Tối thiểu 1 lãnh đạo có đủ điều kiện theo quy định; 1 phụ trách bộ phận kiểm định; dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 2 đăng kiểm viên bảo đảm thực hiện đủ các công đoạn kiểm định.

Theo quy định mới, đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau: Không bảo đảm một trong các điều kiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm; 2 đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định trong thời gian 12 tháng liên tục; phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.

Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 3 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau: Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 3 đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt theo quy định hoặc từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục.

Ngoài ra, các đơn vị đăng kiểm cũng sẽ bị xử lý nếu đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định (do Bộ Giao thông Vận tải quy định) để gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

(Theo TPO)