Tại Yên Bái: Hội thảo phục vụ soạn thảo Đề án xây dựng mô hình thư viện cơ sở cho vùng trung du và miền núi phía Bắc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2023 | 11:16:45 AM

YênBái - Sáng 9/6, tại Yên Bái, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo “Đề án xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo gồm các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhu cầu đọc sách, tiếp cận tri thức phù hợp, hiệu quả thiết thực nhất cho đồng bào các dân tộc miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Đồng thời, thông qua Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống thư viện cơ sở các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc, qua đó xác định những thuận lợi, khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng các mô hình thư viện cơ sở phù hợp, thiết thực, hiệu vừa quả, linh hoạt gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 2 đoàn khảo sát tại Phú Thọ, Yên Bái và Lai Châu, Lào Cai.

Riêng tỉnh Yên Bái hiện có 9 đơn vị hành chính với 30 dân tộc cùng sinh sống, dân số khoảng trên 850 nghìn người, trong đó các dân tộc ít người chiếm trên 54%, có 5 thư viện, 120 tủ sách cơ sở.

Thời gian tới ngành văn hoá, thể thao và du lịch, chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục đổi mới các hoạt động của mạng lưới thư viện, nhất là thư viện trong các cơ sở giáo dục, lực lượng vũ trang, đặc biệt tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách, tiếp cận tri thức hiệu quả, thiết thực nhất. 

Hội thảo nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án "Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.  

Châu Á