Yên Bái: Thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/7/2023 | 11:05:22 AM

YênBái - Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Yên Bái, trong 6 tháng đầu năm, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ, vượt kịch bản 6 tháng; thị trường hàng hóa tương đối ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Các sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái tham gia các Hội chợ kinh tế trong và ngoài nước được đông đảo khách hàng lựa chọn.
Các sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái tham gia các Hội chợ kinh tế trong và ngoài nước được đông đảo khách hàng lựa chọn.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng ước đạt 10.794,8 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ, tăng 0,42% so với kịch bản 6 tháng, bằng 49,63% so với kế hoạch cả năm 2023. 

Riêng trong tháng 6, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.149,7 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 8,16% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng ước đạt 12.888,9 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ, bằng 50,5% kế hoạch năm (kế hoạch là 25.500 tỷ đồng).

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 2.094,1 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ, tăng 13,38% so với kịch bản 6 tháng, bằng 55,84% kế hoạch năm.

Xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu tháng 6 ư­ớc đạt 29,02 triệu USD, tăng 5% so với tháng trước, tăng 1% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng ước đạt 151,7 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ, bằng 43,3% kế hoạch năm (kế hoạch là 350 triệu USD).

Kim ngạch nhập khẩu tháng 6/2023 ước đạt 10 triệu USD, tăng 19% so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng ước đạt 52 triệu USD, tăng 27% so cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc, còn lại một số là phụ liệu ngành gỗ.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu dần phục hồi trong quý II nhưng chưa đạt so với kịch bản 6 tháng. Doanh nghiệp xuất khẩu nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn do việc thiếu hụt các đơn hàng, nhu cầu một số thị trường xuất khẩu chính của tỉnh giảm do nhu cầu thị trường giảm, kinh tế phục hồi chậm.

Toàn tỉnh Yên Bái đang phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 đạt 2.120 tỷ đồng, quý III ước đạt 6.350  tỷ đồng; xuất khẩu phấn đấu tháng 7 đạt 30 triệu USD trở lên, quý III ước đạt 90 triệu USD.

Thủy Thanh