Yên Bái: Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/7/2023 | 11:05:43 AM

YênBái - Nhằm tăng cường công tác tham mưu, phối hợp giữa cơ quan thuế và các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong công tác quản lý thuế, phí, lệ phí đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đạt kết quả tốt, góp phần vào việc thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Chi cục Thuế Lục Yên hướng dẫn người dân làm thủ tục kê khai thuế
Cán bộ Chi cục Thuế Lục Yên hướng dẫn người dân làm thủ tục kê khai thuế

Theo đó, Chỉ thị Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khái thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai thực hiện tốt quy định của pháp luật về thuế, Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Đức Toàn