Nhịp điệu công trình

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/7/2023 | 10:11:33 AM

Công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái

Ảnh: Thanh Miền