Yên Bình công khai điện thoại đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/7/2023 | 2:46:19 PM

YênBái - Số điện thoại và chức danh của người tiếp nhận phản ánh của đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình là 0914.36.9644.

Để chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công và kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại các Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, Thường trực Huyện ủy Yên Bình có công văn yêu cầu UBND huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai số điện thoại của các đồng chí bí thư, chủ tịch HĐND các cấp tại vị trí thuận tiện nhất của Bộ phận phục vụ hành chính công. 

Theo đó, Huyện ủy Yên Bình đã có thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Cụ thể, số điện thoại và chức danh của người tiếp nhận phản ánh của đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình là 0914.36.9644.H.V