Văn Yên dẫn đầu tỉnh về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/8/2023 | 11:20:18 AM

YênBái - Sáng 2/8, UBND huyện Văn Yên công bố kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2022; kết quả xếp hạng chỉ số cung cấp dịch vụ công; kết quả phong trào “Sáng tạo công vụ” 6 tháng đầu năm 2023 và tháng cao điểm cài đặt VNeID trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Qua đánh giá, kết quả chỉ số về tiến độ giải quyết đạt 18,7/20 điểm; chỉ số về dịch vụ công trực tuyến đạt 3,2/12 điểm; chỉ số về thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đạt 4,9/10 điểm; chỉ số về tỷ lệ số hoá hồ sơ đạt 13,5/22 điểm. Thực hiện theo bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, UBND huyện Văn Yên đạt 77,85 điểm, dẫn đầu các huyện, thị xã, thành phố. 

Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022, UBND huyện Văn đạt 94,10/100 điểm, xếp thứ 2 trong 9 huyện, thị xã, thành phố. Đây là năm thứ 2 liên tiếp UBND huyện Văn Yên duy trì thứ hạng này. Thị trấn Mậu A là đơn vị đứng thứ nhất trong các xã, thị trấn về chỉ số cải cách hành chính với 85,5 điểm. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 9,16/10 điểm, đứng thứ 6/9 huyện, thị xã, thành phố.

6 tháng đầu năm, phong trào "Sáng tạo trong công vụ” đã có 40 ý tưởng. Trong đó, 27 ý tưởng sáng tạo đã hoàn thành. Đến hết ngày 31/7/2023, huyện Văn Yên từ đơn vị đứng thứ 4 toàn tỉnh về cài đặt và kích hoạt VNEID đã vươn lên là đơn vị đứng thứ nhất. Theo đó, huyện đã thu nhận và được phê duyệt 65.900 tài khoản mức độ 2, kích hoạt 59.782 tài khoản bằng 96,7%...Nhân dịp này, UBND huyện Văn Yên đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, Phong trào "Sáng tạo công vụ” 6 tháng đầu năm và thực hiện kế hoạch cao điểm kích hoạt VNEID trên địa bàn. (Ảnh trên)

Bùi Minh