Sở GD&ĐT 2 tỉnh Yên Bái và Nam Định ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ dạy học trực tuyến năm học 2023 - 2024

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/9/2023 | 6:06:55 PM

YênBái - Ngày 18/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ dạy học Tiếng Anh cấp Tiểu học theo hình thức trực tuyến năm học 2023-2024. Đây là năm học thứ hai, 2 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ký kết hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc


Năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái và tỉnh Nam Định đã ký Chương trình phối hợp về việc hỗ trợ dạy tiếng Anh, Tin học lớp 3 trực tuyến. Môn tiếng Anh tổ chức tại 5 huyện với 21 trường, 60 lớp, tổng số 120 tiết/tuần với 1.882 học sinh được học; môn Tin học tổ chức tại 2 huyện với 13 trường, 43 lớp, 43 tiết/tuần với số học sinh được học trực tuyến 1.329 em. 

Việc phối hợp dạy học trực tuyến đối với môn tiếng Anh, Tin học giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Nam Định là giải pháp góp phần giải quyết khó khăn về thiếu đội ngũ giáo viên tiếng Anh cho tỉnh Yên Bái. 

Thông qua chương trình, giáo viên tỉnh Yên Bái có cơ hội để học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với giáo viên tỉnh Nam Định. Giáo viên tỉnh Nam Định phối hợp tốt với giáo viên trợ giảng trong kết nối, giảng dạy; hỗ trợ các đơn vị trường nhiệt tình, trách nhiệm (nhiều thầy cô đã hỗ trợ dạy gần 30 tiết/ học kỳ), các tiết dạy đạt hiệu quả tốt. Các điều kiện phục vụ cho công tác dạy và học trực tiếp và trực tuyến cơ bản đáp ứng được yêu cầu tối thiểu.

Năm học 2023 - 2024, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tiếp tục hỗ trợ Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái thực hiện CTGDPT 2018 đối với môn Tiếng Anh cấp Tiểu học theo hình thức dạy học trực tuyến, bảo đảm chất lượng giáo dục. 

Theo đó, Chương trình phối hợp được thực hiện tại 30 cơ sở giáo dục có cấp Tiểu học tại 6 huyện, thị xã của tỉnh Yên Bái; thời lượng thực hiện 4 tiết/tuần đối với môn Tiếng Anh; trong đó giáo viên của tỉnh Yên Bái thực hiện dạy trực tiếp 50% số tiết của năm học 2023-2024 đối với các lớp có tham gia Chương trình phối hợp. 

Giáo viên của tỉnh Nam Định hỗ trợ dạy trực tuyến 50% số tiết của năm học 2023-2024 đối với các lớp có tham gia Chương trình phối hợp (Giáo viên của tỉnh Nam Định dạy tại điểm cầu của Nam Định; giáo viên trợ giảng của tỉnh Yên Bái thực hiện quản lý lớp học, phối hợp tổ chức các hoạt động học tập; theo dõi, tư vấn, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập). 

Giáo viên của tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp với giáo viên của tỉnh Nam Định thực hiện việc kiểm tra, đánh giá học sinh. 


Lãnh đạo 2 Sở GD&ĐT ký kết chương trình phối hợp

Cùng với đó, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn đối với giáo viên Tiếng Anh; tổ chức các buổi làm việc qua các hình thức trực tiếp/trực tuyến giữa Sở với Sở, Phòng với Phòng, Trường với Trường để chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động dạy học, các hoạt động nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh cấp Tiểu học.  

Tại hội nghị, các thầy cô giáo Yên Bái cùng Nam Định chia sẻ những khó khăn và đề xuất kiến nghị những giải pháp trong thực hiện phối hợp hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh. Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tặng sách giáo khoa và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh Yên Bái. 

Thanh Ba