Yên Bái thành lập 51 chi hội và 498 tổ nông dân nghề nghiệp

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/9/2023 | 10:35:25 AM

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã xây dựng 51 chi hội với 765 hội viên và 498 tổ nông dân nghề nghiệp với 2.490 hội viên, trong đó đã phát triển 4 chi hội nông dân nghề nghiệp thành hợp tác xã, cơ bản các tổ hội nghề nghiệp phát triển thành tổ hợp tác.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa và chúc mừng CLB
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa và chúc mừng CLB "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên

Trong đó, xây dựng mô hình điểm chi hội nông dân nghề nghiệp "Nuôi vịt bầu, trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống” tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên với 30 thành viên; xây dựng điểm câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên với 20 thành viên, điểm "Chi hội nông dân hạnh phúc” tại thôn 1, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên.

Cũng trong thời gian này, các cấp Hội đã kết nạp mới được 13.600 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 119.995 hội viên, chiếm 80,6% số hộ nông nghiệp toàn tỉnh. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở ngày càng được nâng cao. 

Đến nay, 100% cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện, 93% chủ tịch Hội nông dân cấp cơ sở có trình độ Đại học trở lên; 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng, phương pháp công tác Hội. 

Đây là kết quả của việc triển khai tốt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông cấp cơ sở tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2020-2023” của Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Hội phấn đấu hằng năm, có từ 60% hộ hội viên trở lên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 50% hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 30% hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 250 tổ hợp tác; 30 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Mạnh Cường