Trấn Yên hoàn thành khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2023

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/9/2023 | 11:20:40 AM

YênBái - Đến nay, Trấn Yên đã hoàn thành việc khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân tại 59 địa bàn toàn huyện với gần 2.400 hộ được lựa chọn lấy mẫu.

Cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân ở các hộ dân tại thị trấn Cổ Phúc.
Cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân ở các hộ dân tại thị trấn Cổ Phúc.

Thực hiện Quyết định số 1290 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành phương án khảo sát đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân, huyện đã triển khai đồng bộ các phương án, bố trí các tổ công tác kiểm tra, giám sát, tiến hành khảo sát tại 59 địa bàn; lấy mẫu khảo sát 2.360 hộ trong toàn huyện. Các mẫu khảo sát dựa trên 3 tiêu chí chính; đó là: mức độ hài lòng về cuộc sống hiện nay, mức độ hài lòng về tuổi thọ, tác động của môi trường nơi đang sinh sống. 

Qua đánh giá, đại đa số các hộ dân đều hài lòng theo 3 tiêu chí khảo sát; trong đó, người dân bày tỏ sự hài lòng cao về cuộc sống hiện nay, tuổi thọ ngày càng nâng cao, các mối quan hệ trong gia đình, xã hội ngày càng được chú trọng, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, các cơ quan chức năng ngày được đổi mới về phong cách, lề lối làm việc và nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân và môi trường sống được cải thiện rõ rệt.

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên về chất lượng cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình nhằm phục vụ việc tính toán chỉ số hạnh phúc của người dân với mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Hoài Văn