Nghĩa Lộ tuyên dương 44 điển hình học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2023 | 10:50:48 AM

YênBái - Thị ủy Nghĩa Lộ đã chỉ đạo lựa chọn đăng ký xây dựng 145 mô hình tập thể, 122 mô hình cá nhân giai đoạn 2021 – 2025 cấp thị xã và lựa chọn đăng ký 29 mô hình tập thể, 10 mô hình cá nhân cấp tỉnh học và làm theo Bác.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ khen thưởng.

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU của Tỉnh ủy, Thị ủy Nghĩa Lộ đã cụ thể hóa xây dựng kế hoạch về xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025. 

Qua 2 năm triển khai, các cấp ủy đã chú trọng đưa nội dung yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; lựa chọn mô hình, điển hình để đăng ký và tổ chức thực hiện tốt. 

Đồng thời, Thị ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị lựa chọn đăng ký xây dựng 145 mô hình tập thể, 122 mô hình cá nhân giai đoạn 2021 – 2025 cấp thị xã và lựa chọn đăng ký 29 mô hình tập thể, 10 mô hình cá nhân cấp tỉnh. 

Các tập thể, cá nhân được lựa chọn đều tiêu biểu, xuất sắc trong mọi mặt của đời sống xã hội, từ vùng thuận lợi đến khó khăn, từ thành thị đến nông thôn, trong các cơ quan, đơn vị, với những việc làm hết sức thiết thực, đời thường nhưng hiệu quả và lan tỏa sâu sắc.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: mô hình tuyên truyền cán bộ đảng viên và nhân dân đóng góp ngày công xây dựng nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới của Chi bộ thôn 3, Đảng bộ xã Nghĩa Lộ và Chi bộ thôn Nậm Tọ, Đảng bộ xã Thạch Lương, vận động thanh niên phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Tổ hợp tác trồng ớt xuất khẩu xã Thanh Lương; "Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, không có tệ nạn xã hội và bạo lực học đường", "Nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với du lịch địa phương", "Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn"; mô hình "Xây dựng kí túc xá tự quản về an ninh trật tự" của Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây thị xã Nghĩa Lộ… 

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2023) , tối 20/9, Thị ủy Nghĩa Lộ đã biểu dương và khen thưởng 19 tập thể, 25 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thị xã. Đây đều là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong mọi mặt của đời sống xã hội và có sức lan tỏa sâu sắc, tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, đi đầu trong mọi hoạt động ở cơ sở, tích cực vận động, tuyên truyền để lan tỏa, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiên tiến; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, hiệu quả trong toàn Đảng bộ và trong toàn xã hội.

Thanh Chi