Trấn Yên kiên quyết xử nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/9/2023 | 3:59:14 PM

YênBái - Đã xuất hiện một số hộ lợi dụng chính sách hỗ trợ đền bù để xây dựng các công trình trái phép tại Dự án khu tái định cư thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp huyện Trấn Yên.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên kiểm tra thực địa trên bản đồ.
Lãnh đạo huyện Trấn Yên kiểm tra thực địa trên bản đồ.

Ngày 25/9, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã đến kiểm tra việc thu hồi đất và tài sản trên đất tại thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng để làm khu tái định cư thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp huyện Trấn Yên.

Theo Quyết định, diện tích phải thu hồi đất và tài sản trên đất tại thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng là 10,6 ha; 45 nhà bị ảnh hưởng việc thu hồi đất, trong đó 9 hộ có nhà xây dựng trên đất thổ cư. 

Đến thời điểm hiện tại, huyện Trấn Yên đã kiểm kê được 20/45 hộ. Tuy nhiên đã xuất hiện một số hộ lợi dụng chính sách hỗ trợ đền bù để xây dựng các công trình trái phép. 

Qua đi khảo sát, kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện Trấn Yên yêu cầu Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện và xã Bảo Hưng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách thực hiện bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, để người dân biết và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng công trình theo đúng tiến độ; kịp thời xử lý giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời, xác minh rõ thời điểm hình thành tài sản, tránh trục lợi chính sách đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quá trình kiểm kê xác định rõ nguồn gốc đất.

Đây là công trình quan trọng của tỉnh nằm trên địa bàn huyện Trấn Yên, vì vậy huyện phấn đấu kiểm kê chi tiết về đất đai và tài sản gắn liền với đất tại thực địa đối với các hộ gia đình, cá nhân xong trước ngày 5/10. 

Xác minh nguồn gốc sử dụng đất, tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp, xác minh nhân khẩu xong trước ngày 07/11; công khai phương án lấy ý kiến người dân hoàn thiện thương phương án đền bù xong trước 30/11; trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư xong trước 15/12; công khai quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, thông báo chi trả tiền trước ngày 30/12.


Thanh Hùng (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)