Mù Cang Chải: 393 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/9/2023 | 3:55:40 PM

YênBái - Trong quý III năm 2023, huyện Mù Cang Chải có 393 lượt cán bộ, công chức, viên chức đăng ký, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực: công tác tôn giáo; tập huấn nông thôn mới; bồi dưỡng văn hóa công vụ; nghiệp vụ thanh tra; nghiệp vụ quản lý đất đai; bồi dưỡng lớp kiến thức dân tộc theo Chương trình mục tiêu quốc gia...

Huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành việc kiểm tra công vụ và cải cách hành chính đối với 25 cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành việc kiểm tra công vụ và cải cách hành chính đối với 25 cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Quý III năm 2023, UBND huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành việc kiểm tra công vụ và cải cách hành chính đối với 25 cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, trong đó xây dựng báo cáo tự kiểm tra 15 cơ quan, đơn vị, địa phương và kiểm tra trực tiếp 10 cơ quan, đơn vị.

Việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo đúng quy định theo các công văn hướng dẫn thực hiện các quyết định của Trung ương, của UBND tỉnh về thực hiện quy chế văn hóa công vụ; đảm bảo thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, điều động, luân chuyển, tăng cường; thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách và tình hình triển khai thực hiện và đề xuất phân cấp, ủy quyền phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước...

Trong quý, huyện đã bổ nhiệm mới 1 công chức lãnh đạo quản lý cấp huyện và 1 viên chức quản lý trường học; bổ nhiệm lại 1 công chức lãnh đạo quản lý cấp huyện và 2 viên chức quản lý trường học; điều động, bổ nhiệm 1 công chức lãnh đạo quản lý cấp huyện và 5 viên chức quản lý trường học; biệt phái 18 viên chức các đơn vị trường học; điều động 10 viên chức các đơn vị trường học, 3 công chức cấp xã; chuyển đổi chức danh đối với 1 công chức cấp xã.

Ngoài ra, UBND huyện Mù Cang Chải đã khen thưởng 42 tập thể và trên 1.000 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; thưởng 9 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và 8 giáo viên có học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Cũng trong quý III, toàn huyện có 393 lượt cán bộ, công chức, viên chức đăng ký, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực: công tác tôn giáo; tập huấn nông thôn mới; bồi dưỡng văn hóa công vụ; nghiệp vụ thanh tra; nghiệp vụ quản lý đất đai; nghiệp vụ chuyên sâu cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; bồi dưỡng lớp kiến thức dân tộc theo Chương trình mục tiêu quốc gia; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ, công chức; tập huấn chuyên sâu và kiến thức pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Văn Dương