UBND tỉnh Yên Bái yên cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/10/2023 | 7:25:08 AM

YênBái - Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa gửi Công văn số 3249/UBND-NC yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo công văn, UBND tỉnh yêu cầu Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của UBND tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Công an tỉnh Yên Bái chủ động nắm chắc tình hình và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao…, kịp thời chấn chỉnh, có các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra. 

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả kiểm tra, rà soát và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định về an toàn cháy, nổ.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến nhân dân; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nêu gương điển hình tiên tiến, những mô hình tiêu biểu, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ... 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC ở địa phương và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát các trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ; chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với lực lượng Công an tổ chức kiểm tra, giám sát việc khắc phục của các cơ sở chưa đủ các điều kiện hoạt động theo quy định trên địa bàn không để các cơ sở này hoạt động trái phép.

Xây dựng và duy trì các mô hình an toàn PCCC tại địa phương; công khai danh sách các dự án, công trình, cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để các cơ quan, tổ chức và người dân tham gia giám sát... 

Dưới đây là nội dung Công văn số 3249/UBND-NC: