Trưởng thôn làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/4/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Đến xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn mọi người đều nhắc đến gia đình anh Nguyễn Văn Tiến chị Nguyễn Thị Cầu là một điển hình phát triển kinh tế gia đình giỏi của xã.

Sau khi nghỉ theo chế độ 176, năm 1993 từ thành phố Yên Bái anh quyết định đưa vợ con vào thôn Văn Thi 3 định cư và phát triển kinh tế trang trại. Với trên 4 ha đất đồi anh tập trung vốn, đầu tư công sức phát nương trồng sắn, trồng ngô lấy ngắn nuôi dài, đồng thời tiến hành trồng 3 ha chè, chủ yếu là giống chè trung du. Được tập huấn kỹ thuật, thấy rõ lợi ích kinh tế từ trồng chè giống mới anh phá bỏ một số diện tích chè cũ năng suất thấp đưa vào trồng được 1,2 ha chè cành giống LDP1- LDP2. Đến nay chè đang cho thu hoạch, một năm sản lượng thu đạt trên 12 tấn chè búp tươi.

Ở biệt lập với các hộ trong thôn, vợ chồng anh bàn tính đầu tư vốn của gia đình và vay thêm 10 triệu đồng của Ngân hàng để  xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn kết hợp nuôi gia cầm như: Ngan, vịt, gà thịt theo hướng sản xuất hàng hóa cung cấp cho thị trường, đồng thời có thêm nguồn phân hữu cơ bổ sung cho cây trồng.

Anh chịu khó học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chọn con giống, phòng chống dịch bệnh; chăm sóc nên đàn gia súc, gia cầm của gia đình mau lớn cho hiệu quả kinh tế cao. Tính trung bình mỗi năm thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, gia đình anh Tiến thu được trên 40 triệu đồng.

Đây là nguồn thu không nhỏ so với người dân trong xã phần lớn làm nông nghiệp như ở xã Sơn Thịnh. Không những phát triển kinh tế gia đình giỏi, anh chị còn tích cực tham gia các hoạt động ở thôn, xã. Năm 2007, anh Nguyễn Văn Tiến được bà con nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Văn Thi 3 xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn.  

Quỳnh Nga