Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái diễn tập thực chiến an toàn thông tin

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/10/2023 | 10:06:44 AM

YênBái - Ngày 26/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin năm 2023 cho gần 100 cán bộ, kỹ thuật chuyên trách, bán chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các học viên tham dự buổi diễn tập.
Các học viên tham dự buổi diễn tập.

Trong 3 ngày từ 26 - 28/10, các học viên được cán bộ Trung tâm Chuyển đổi số - Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu các quy trình ứng cứu và điều phối sự cố cho các đơn vị trong bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; giới thiệu và hướng dẫn thực hiện các quy trình trên hệ thống báo cáo, điều phối sự cố của Cục An toàn thông tin - nền tảng IRLAB.

Tại buổi diễn tập, các học viên cũng được chia đội, hướng dẫn cách thức tham gia diễn tập; hướng dẫn sử dụng các công cụ cho đội phòng thủ, tấn công mạng; sử dụng các công cụ rò quét, khắc phục sự cố...

Thông qua cuộc diễn tập giúp cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật chuyên trách, bán chuyên trách làm công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin các sở, ban, ngành, địa phương; thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh có cơ hội giao lưu, học hỏi kiến thức, kỹ năng ứng phó, xử lý sự cố mất an toàn thông tin mạng; nắm bắt quy trình hiệp đồng để sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống mất an toàn thông tin mạng phát sinh.

Hồng Duyên