Yên Bái phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong lĩnh vực du lịch đạt 10,5%

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/11/2023 | 2:25:30 PM

YênBái - Tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong tổng giá trị lĩnh vực du lịch đến năm 2025 đạt 10,5%.

Du khách tham quan, tìm hiểu về du lịch Yên Bái thông qua Du lịch thông minh với công nghệ đi đầu trong xu hướng hình ảnh công nghệ thời đại số.
Du khách tham quan, tìm hiểu về du lịch Yên Bái thông qua Du lịch thông minh với công nghệ đi đầu trong xu hướng hình ảnh công nghệ thời đại số.

Để đạt mục tiêu đó, tỉnh thực hiện xây dựng Cổng du lịch tỉnh Yên Bái, liên thông với các nền tảng số về du lịch của tỉnh đảm bảo kết nối, chia sẻ, liên thông những dữ liệu cơ bản về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và các thông tin thiết yếu khác phục vụ công tác quản lý nhà nước, doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch đến tỉnh. 

Quan tâm triển khai nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch; hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết nối hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch; mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ kết hợp giữa kênh thực và kênh số; sử dụng tối đa các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch; ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ mở để phát triển các tiện ích thông minh hỗ trợ công tác quản lý và phục vụ khách du lịch. 

Ngoài ra, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm để xây dựng và triển khai nền tảng du lịch 4.0; sử dụng hiệu quả các nền tảng số du lịch do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia triển khai; ứng dụng các nền tảng kết nối cung cầu về du lịch. 

Cùng với đó, thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh du lịch; xây dựng, giới thiệu, nhân rộng mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh du lịch số. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho người dân, sử dụng các công nghệ số để tham gia vào chuỗi cung ứng các dịch vụ du lịch trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực du lịch. 

Thanh Chi