Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc, phủ nhận kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/11/2023 | 7:47:10 AM

YênBái - Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta đã và đang mang lại những kết quả rất tích cực; qua đó, uy tín của Đảng, lòng tin của dân với Đảng ngày càng được nâng lên… Điều đó, khiến các thế lực thù địch, đặc biệt là bọn phản động và những kẻ bất mãn chế độ không chỉ tức tối mà còn run sợ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tình thế ấy, chúng tiếp tục ra sức phủ nhận, xuyên tạc kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta với thủ đoạn hết sức thâm độc. Cảnh giác trước những luận điệu ấy, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân yêu nước.

Trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các kênh Youtube, Việt Tân và những phần tử lưu vong, phản động rêu rao rằng: Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ là đấu đá nội bộ, chống tham nhũng không hiệu quả khi mà càng chống càng gia tăng… 

Chúng bịa đặt trắng trợn những câu chuyện, viện dẫn những vụ việc đã được các cơ quan chức năng của ta phanh phui; đặc biệt, chúng cóp nhặt những bức xúc của người dân trong nước để lái dư luận hiểu sai bản chất vấn đề, hòng làm giảm sút uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng, với chế độ cũng như về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những kết quả đạt được.

Như chúng ta đã biết, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng ta; trong đó, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nội dung trọng tâm. Đảng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng tham nhũng tiêu cực đã trở nên phổ biến, nghiêm trọng, gây cản trở đến quá trình phát triển và cả sự tồn vong của chế độ. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2013 - 2020 đã khẳng định: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào” và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành một phong trào lớn, là một việc làm cần thiết, tất yếu, là một xu thế không thể đảo ngược. 

Trong một nhiệm kỳ, đã có những Ủy viên Bộ Chính trị, nhiều Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiều sĩ quan tướng lĩnh quân đội, công an bị xử lý kỷ luật, bị xét xử với những bản án nghiêm khắc. Giờ đây, mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan đơn vị và ngay trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền đã, đang và sẽ còn diễn ra "cuộc chiến” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Sự quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã khiến những con người có lòng dạ hẹp hòi, tư duy thiển cận, suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu kỷ cương, kỷ luật, tham lam, vụ lợi đã phải chùn tay và thay đổi. 

Họ biết chắc rằng, với tư cách và phẩm chất ấy, sẽ không thể tồn tại. Mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực sẽ dần bị phát giác và phải bị xử lý theo trình tự theo Điều lệ và các quy định của Đảng về tổ chức và tiếp đến là khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử… tất cả đều thận trọng, nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Nhắc lại những điều trên đây, để một lần nữa chúng ta khẳng định, cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta đang diễn ra hết sức quyết liệt và đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng được nâng cao. 

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Với những luận điệu thâm độc của kẻ thù, luôn rêu rao "Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam là thanh trừng nội bộ, là cuộc chiến phe nhóm”… chỉ là những lời nói lạc lõng, thể hiện rõ bản chất xấu xa của các thế lực thù địch và những kẻ bất mãn chế độ. Chúng ta đều hiểu rằng, những kẻ ủng hộ, tung hô Việt Tân và những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam chỉ được phun ra từ những kẻ bất mãn, thiếu hiểu biết và không bao giờ muốn một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam no ấm, bình yên và hạnh phúc.

Kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hăng hái đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng là trách nhiệm, nghĩa vụ và là bổn phận của cán bộ, đảng viên và mọi người dân.

Lê Phiên