Công đoàn cơ sở Trấn Yên tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2023 | 2:56:09 PM

YênBái - Những năm qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Trấn Yên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ Trường Mầm non Tân Đồng, huyện Trấn Yên.
Buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ Trường Mầm non Tân Đồng, huyện Trấn Yên.


Với đặc thù giáo viên bậc học mầm non, 22/23 cán bộ, giáo viên, nhân viên là đảng viên, công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Mầm non Tân Đồng luôn phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu, các đoàn thể trong xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

Chị Bùi Thị Trang - Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Tân Đồng chia sẻ: "Chúng tôi luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Qua đó, nâng cao nhận thức và hành động của từng đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị". 

Được biết, 3 năm qua, Chi bộ đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ huyện Trấn Yên khen thưởng về công tác phát triển đảng viên và trong học tập và làm theo Bác. 100% giáo viên nhà trường thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non. Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Tân Đồng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với Trường Mầm non Tân Đồng, CĐCS Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đạt Phương ở thôn 2, xã Việt Cường cũng luôn nâng cao chất lượng công tác Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Công ty có 120 lao động, 70 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), Chi bộ có 9 đảng viên.

Ông Cao Huy Điều - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đạt Phương cho hay: "Xác định xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp, Công ty luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, mỗi năm phấn đấu kết nạp 1 đảng viên”.

Công đoàn huyện Trấn Yên hiện có 99 CĐCS với trên 3.000 đoàn viên, trong đó 70% CĐCS thuộc LĐLĐ huyện có chi bộ hoặc đảng bộ trực tiếp lãnh đạo. Những năm qua, LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo CĐCS trực thuộc xây dựng công đoàn vững về tổ chức, mạnh về phong trào, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức. 

Hằng năm, các cấp công đoàn đều phát động và ký kết giao ước thi đua với các CĐCS trực thuộc, trọng tâm là các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Công nhân, viên chức, lao động (CNCVCLĐ) thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”... 

Công đoàn Trấn Yên cũng tổ chức cho các CĐCS đăng ký các công trình, sản phẩm, đề tài sáng kiến và các phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, xây dựng các chế độ chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền; chủ động nghiên cứu, tham gia đề xuất với chủ doanh nghiệp chuyên môn các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, giảm thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, đạt hiệu quả cao hơn. 

Căn cứ vào nhiệm vụ công tác hàng năm, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo 100% CĐCS tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo thời gian quy định.

Các CĐCS tham gia thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CNVCLĐ, tổ chức chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cũng như các hình thức công khai, dân chủ trong hoạt động, từng bước thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của công dân, củng cố niềm tin với Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. 

Công đoàn cũng thực hiện quy chế phối hợp với chính quyền, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các đợt sinh hoạt chính trị. Hầu hết các CĐCS đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của đại hội Đảng các cấp, tham gia góp ý đối với đảng viên và sự lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở; tăng cường góp ý, đấu tranh chống hiện tượng quan liêu, lãng phí, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; tham mưu cấp uỷ làm tốt công tác quy hoạch, giới thiệu đại diện ban chấp hành công đoàn tham gia cấp uỷ tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. 

5 năm qua, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện đã giới thiệu 529 ĐVCĐ tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức và tiếp tục giáo dục, giới thiệu kết nạp vào Đảng cho 459 ĐVCĐ. 

Theo đồng chí Vi Việt Trung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trấn Yên, thời gian qua, các CĐCS trực thuộc đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được, Công đoàn huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo để các CĐCS thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng. 

Trong đó, chú trọng nâng cao tính chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho CNVCLĐ học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tổ chức cho CNVCLĐ đăng ký, cam kết thực hiện, đồng thời lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 làm cơ sở, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm. 

Cùng đó, công đoàn phát động nhiều phong trào, tạo môi trường để đoàn viên nỗ lực phấn đấu, nhằm phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên xuất sắc cho Đảng xem xét kết nạp. Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Ban chấp hành Công đoàn luôn xác định nội dung, phương pháp tham gia một cách hợp lý, hợp tình. Từ đó, phát huy dân chủ, công khai, khách quan, trung thực và đề cao tính xây dựng. 

Những hoạt động thiết thực đã giúp các CĐCS trên địa bàn huyện Trấn Yên xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, tiến bộ, góp phần tích cực vào công tác dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Minh Huyền