Họp báo thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2023 | 4:52:48 PM

YênBái - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 22/11/2023 đã họp báo thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Bên cạnh tổng kết những thách thức và thành tựu trong nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu - người chủ trì cuộc họp - đồng thời nêu ra những mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2018-2023 đầy thách thức
 
Nhiệm kỳ 2018-2023 là một nhiệm kỳ vô cùng khó khăn đối với Công đoàn Việt Nam khi đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành trên khắp thế giới, tác động tiêu cực đến mọi mặt trong đời sống của người lao động. Trong nhiệm kỳ này, Bộ luật Lao động cũng được ban hành, trong đó có quy định cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Đây cũng là giai đoạn thế giới có nhiều căng thẳng khi xảy ra xung đột Nga - Ukraina, bất ổn leo thang tại Dải Gaza,...
 
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn tiếp tục có bước ngoặt quan trọng, nhất là trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn Việt Nam đã triển khai tổ chức sâu rộng các mô hình chăm lo đoàn viên, người lao động, ban hành nhiều chính sách quan trọng bảo vệ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, mất hoặc giảm việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến người lao động.

Truyền thông về tổ chức Công đoàn có bước chuyển biến mạnh mẽ; đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông; quảng bá, lan tỏa hoạt động công đoàn đến đông đảo đoàn viên, người lao động và nhân dân cả nước. Đẩy mạnh tuyên truyền giúp đoàn viên, NLĐ nhận thức rõ thời cơ, thách thức đối với Công đoàn Việt Nam; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đẩy lùi thông tin xấu, độc, xuyên tạc về giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam...

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng

Mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tới là đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

Bên cạnh đó, công đoàn sẽ tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động cũng là nhiệm vụ được đề cao.

"Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của NLĐ, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh tại họp báo.

YBĐT (theo Tổng LĐLĐ Việt Nam)