Lục Yên kiên cố hóa gần 80 km đường giao thông nông thôn

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/11/2023 | 3:35:17 PM

YênBái - Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, huyện Lục Yên đã kiên cố hóa được gần 80 km đường giao thông nông thôn, đạt trên 85% mục tiêu Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2023.

Nhân dân xã Động Quan, huyện Lục Yên làm đường giao thông nông thôn đợt 2, năm 2023
Nhân dân xã Động Quan, huyện Lục Yên làm đường giao thông nông thôn đợt 2, năm 2023

Thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2023, huyện Lục Yên được giao tổng số 64 công trình với tổng chiều dài 93,5 km. Trong đó, đợt 1 được giao 37 công trình với chiều dài trên 58 km; tổng mức đầu tư trên 38,1 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 21,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 16,6 tỷ đồng). Trong đợt 1, toàn huyện đã kiên cố trên 56 km đường bê tông xi măng, đạt trên 96% khối lượng giao. 

Đợt 2, huyện được giao 27 công trình với quy mô gần 34 km. Tổng mức đầu tư là 23,7 tỷ đồng (ngân sách nhà nước giao 14,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 9,3 tỷ đồng). Đến nay, số kiên cố hóa đợt 2 là 20,5km, bằng 60,9% khối lượng giao.

Những con đường bê tông được đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu hàng hóa của nhân dân. Đây là chính là "đòn bẩy” để Lục Yên thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới,  thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Mạnh Cường