Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái: Nâng cao chất lượng công tác thi hành án

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/12/2023 | 7:47:35 AM

YênBái - Năm 2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thi hành án trong điều kiện số lượng án phải thi hành ngày càng tăng cao (cả về việc và về tiền). Kết quả năm 2023, toàn tỉnh phải giải quyết hơn 5.000 việc (tăng 17,04% so với năm 2022) với hơn 409 tỷ đồng (tăng 26,81% so với năm 2022).

Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tổ chức tiêu hủy vật chứng.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tổ chức tiêu hủy vật chứng.


Đặc biệt, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ án lớn phức tạp; rất nhiều vụ việc không có điều kiện thi hành hoặc có tài sản thi hành án bán đấu giá nhiều lần không có người mua; chỉ tiêu thi hành án hàng năm tăng cao; biên chế bị cắt giảm; cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn… Vì vậy, ngay từ đầu năm, Cục đã tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2023 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2023 của Tổng cục THADS, ngày 22/12/2022, Cục Thi hành án dân sự đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho chấp hành viên thuộc Cục và các chi cục THADS cấp huyện, trên cơ sở đó các chi cục THADS đã quán triệt, triển khai và ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chấp hành viên của đơn vị.

Cục THADS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; trong đó, tập trung chỉ đạo các chấp hành viên rà soát phân loại tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác; tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn, khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các đơn vị, chấp hành viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và các trình tự, thủ tục thi hành án. 

Hàng tháng, Cục THADS duy trì họp giao ban định kỳ nghe các chấp hành viên báo cáo các vụ việc khó khăn vướng mắc, tiến độ giải quyết các vụ việc còn tồn đọng chưa giao được tài sản có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, án trên một năm… 

Đối với các vụ việc cần phối hợp, thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương, lãnh đạo Cục trực tiếp làm việc đưa ra tiến độ giải quyết cụ thể, từ đó, góp phần tạo chuyển biến về kết quả công tác cho các đơn vị nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới, sâu sát, quyết liệt; công tác đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục triển khai thực hiện tốt; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xét duyệt quyết toán thực hiện đảm bảo đúng quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách của cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện đúng quy định.

Ông Trần Văn Tường - Cục trưởng Cục THADS cho biết: "Xác định được những khó khăn thực tế, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, bám sát kế hoạch công tác năm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao”. 

Theo đó, năm 2023, Cục THADS quyết định thành lập đoàn công tác xuống các chi cục THADS cấp huyện chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là những vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng; kiểm tra hoạt động của ban chỉ đạo THADS huyện và công tác tổ chức thi hành án tại các chi cục THADS cấp huyện để kịp thời giúp các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, nhất là chỉ đạo giải quyết những vụ án lớn, phức tạp kéo dài tại địa phương.

Năm 2024, Cục THADS tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung nguồn lực để tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các vụ việc có điều kiện trên 1 năm chưa thi hành xong cần được ưu tiên đặc biệt, tổ chức thi hành dứt điểm đối với loại án này.

Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo công khai, minh bạch công tác THADS. 

Anh Dũng