Yên Bái hoàn thành khởi công 1.598 nhà ở cho hộ nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/12/2023 | 8:04:53 AM

YênBái - Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã hoàn thành kế hoạch khởi công xây dựng 1.598 nhà căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Đề án của tỉnh trong năm 2023.

Yên Bái đã hoàn thành khởi công xây dựng 1.598 nhà căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bằng 100% kế hoạch năm.
Yên Bái đã hoàn thành khởi công xây dựng 1.598 nhà căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bằng 100% kế hoạch năm.

Với mục tiêu trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm, nhà dột nát và "không ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2023, tỉnh Yên Bái ban hành Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023 - 2025. Tỉnh đã lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa để triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mục tiêu của Đề án là đến hết năm 2025 sẽ hỗ trợ làm nhà cho 3.022 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án trên 148 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2023, theo kế hoạch, tỉnh sẽ hỗ trợ làm nhà cho 1.598 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 78,9 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ làm mới trên 70,5 tỷ đồng,  hỗ trợ sửa chữa trên 8,3 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành khởi công xây dựng 1.598 nhà căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Đề án của tỉnh, bằng 100% kế hoạch năm.

Đạt được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn dân chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với phương châm Nhà nước hỗ trợ trực tiếp một phần, còn lại là sự đóng góp từ các nguồn xã hội hóa và gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở. Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể tự tổ chức làm nhà, địa phương nơi cư trú có trách nhiệm huy động các nguồn lực để tổ chức xây nhà. 

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tham gia đóng góp, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh đã thực hiện việc ủng hộ ít nhất một ngày lương để hỗ trợ, quyên góp kinh phí làm nhà. 

Riêng 3 chi nhánh ngân hàng lớn đứng chân trên địa bàn tỉnh là: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái đã hỗ trợ kinh phí 12,5 tỷ đồng để làm nhà ở cho hộ nghèo.

Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023 - 2025 được thực hiện nhằm mục tiêu thực hiện hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, giải quyết các thiếu hụt về nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm nghèo nhanh, nâng cao tính bền vững của hoạt động giảm nghèo.

Thu Trang