Lục Yên: Trên 600 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 2 về cải thiện dinh dưỡng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/12/2023 | 2:04:51 PM

YênBái - Thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 3) của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023, Lục Yên được bố trí trên 600 triệu đồng thực hiện các nội dung về cải thiện dinh dưỡng. Dự kiến, Tiểu dự án 2 sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên tuyên truyền, cung cấp tài liệu về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) cho học sinh bậc Trường THPT Mai Sơn.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên tuyên truyền, cung cấp tài liệu về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) cho học sinh bậc Trường THPT Mai Sơn.

Theo đó, Trung tâm Y tế huyện triển khai thực hiện, các nội dung gồm: hỗ trợ cán bộ y tế, y tế thôn bản; đánh giá tình trạng dinh dưỡng cân, đo trẻ; hỗ trợ đối tượng được cân đo, mua biểu đồ theo dõi tăng trưởng của nhóm trẻ dưới 5 tuổi... 

Cùng với đó, Tiểu dự án 2 cũng hỗ trợ tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã; mua thực phẩm thực hành dinh dưỡng; dụng cụ thực hành, thăm hộ tư vấn..., nhất là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thôn bản trong điều tra thống kê về đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ 5 - 16 tuổi; hỗ trợ can thiệp bổ sung vi chất cho trẻ dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng...

Được biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lục Yên đã tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn quan tâm, thường xuyên cập nhật, tuyên truyền phổ biên sâu rộng tới cán bộ và nhân dân về các văn bản quy định chính sách hỗ trợ giảm nghèo để các chính sách đảm bảo độ bao phủ, không bỏ sót chính sách và đối tượng thụ hưởng.

Thành Trung