Từ ngày 6 - 8/12 sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/12/2023 | 8:07:27 AM

YênBái - Theo dự kiến, chương trình Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm) - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/12.

Kỳ họp giữa năm và Kỳ họp cuối năm là hai kỳ họp lớn trong năm của HĐND tỉnh Yên Bái.
Kỳ họp giữa năm và Kỳ họp cuối năm là hai kỳ họp lớn trong năm của HĐND tỉnh Yên Bái.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến cho nhiều báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết có ý nghĩa quan trọng. Điển hình như báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết (NQ) số 43 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, kết quả thực hiện NQ 41 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIX; nghe Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. 

Đáng chú ý, tại Kỳ họp sẽ thông qua nhiều tờ trình, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Trong đó, có các tờ trình có nội dung quan trọng, tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội như: Tờ trình về dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; các tờ trình về dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về dự thảo nghị quyết giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024; giảm kế hoạch vốn sử dụng đất; quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  

Cùng với đó, Kỳ họp sẽ thống nhất ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh… 

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành các phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn. Đồng thời, tiến hành các quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 

Phiên khai mạc và bế mạc Kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài PT - TH Yên Bái để cử tri và nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Thanh Chi