Bảo hiểm xã hội Yên Bái giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người hưởng

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/12/2023 | 11:20:32 AM

YênBái - Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết chế độ BHXH và quản lý người hưởng chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Cán bộ, viên chức Phòng Chế độ, BHXH tỉnh làm thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động
Cán bộ, viên chức Phòng Chế độ, BHXH tỉnh làm thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động

Chị Lê Thị Thu Hường, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái cho biết: Công ty là một trong những đơn vị có đông cán bộ, công nhân viên, người lao động nên chị thường xuyên đến Bộ phận một cửa Phòng Chế độ, BHXH tỉnh để làm các thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã làm thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN cho 283 lượt người, chưa kể hàng tháng đều có hồ sơ phát sinh giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn như: ốm đau, thai sản, hưu trí; thời điểm này có 29 hồ sơ phát sinh đang chờ giải quyết. 

"Trong quá trình làm thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHTN cho người lao động, nếu có khó khăn, vướng mắc, tôi trực tiếp đến Bộ phận một cửa của BHXH để được giải đáp, hướng dẫn và giải quyết kịp thời. Ngoài ra, chúng tôi có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ công ích của Bưu điện, đã giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí, thời gian đi lại” - chị Hường chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Bích Hoa – Trưởng phòng Phòng Chế độ, BHXH tỉnh cho biết: Theo quy định, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động đối với các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức là 6 ngày làm việc và hưu trí là 12 ngày làm việc. Trong quá trình giải quyết thủ tục, đội ngũ cán bộ, viên chức của Phòng thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương công vụ; giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. 100% hồ sơ đều được cơ quan BHXH giải quyết và trả trước hạn.

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh đã giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho 33.969 lượt người trên địa bàn. Trong đó, hưởng trợ cấp thất nghiệp 3.558 lượt người; hỗ trợ học nghề 166 người; giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng 719 người; chế độ ngắn hạn cho các người hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe là 23.669 lượt người. 

BHXH tỉnh cũng thực hiện khấu trừ lương hưu và trợ cấp BHXH theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam (tính đến kỳ chi lương tháng 11/2023 đang thực hiện khấu trừ 19 trường hợp); ra quyết định dừng hưởng, thôi hưởng, chuyển hưởng và thu hồi trợ cấp kịp thời, đúng quy định lũy kế đến tháng 11/2023 là 35 người; tiếp nhận và giải quyết trợ cấp mai táng trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 là 26 người với số tiền 468 triệu đồng. 

Bên cạnh việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH cho người lao động, BHXH tỉnh đã phối hợp với ngành bưu điện quản lý chặt chẽ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, thực hiện tăng giảm, tổng hợp danh sách chi lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng. Tính đến kỳ chi trả tháng 12/2023 đã chi trả cho 38.609 người (trong đó, chi qua ATM là 11.749 người) với tổng số tiền chi trả 1.948 tỷ đồng. 

BHXH tỉnh cũng thường xuyên cử viên chức thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất tại các điểm chi trả của Bưu điện. Qua công tác kiểm tra cho thấy, việc chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và khách quan, minh bạch; không để xảy ra sai sót; khâu bố trí cơ sở vật chất và lực lượng nhân viên Bưu điện tại các điểm chi trả đáp ứng yêu cầu của người dân theo hướng thuận tiện, nhanh gọn, chính xác, an toàn. 

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tra cứu, đối soát, cắt giảm kịp thời các trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định; rà soát các trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHTN với người lao động có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng theo Công văn số 4379/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Trong 11 tháng năm 2023 đã tiếp nhận và đưa vào chi trả BHTN cho 16.392 lượt người hưởng với tổng số tiền chi trả trên 51 tỷ đồng. 

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đức Toàn