Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái tiếp tục xem xét các tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/12/2023 | 4:49:39 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, chiều 6/12, các đại biểu tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình và nghe đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng một số nội dung thảo luận và chia 4 tổ thảo luận về những nội dung trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp đã xem xét các tờ trình liên quan đến nhóm vấn đề kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giao kế hoạch vốn ngân sách; phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B; sửa đổi, bổ sung nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; bổ sung dự toán ngân sách địa phương khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài; giảm kế hoạch vốn sử dụng đất; giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2023…


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đoàn Hữu Phung trình bày các tờ trình tại Kỳ họp. 

Cùng với đó là các tờ trình về nhóm vấn đề cơ chế, chính sách về quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030… 

Các đại biểu cũng nghe một số tờ trình liên quan đến lĩnh vực đất đai và nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. 

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu, theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; trong đó tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, bất cập và nêu rõ nguyên nhân, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch đề ra. 

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến vào báo cáo của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. 

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh chia 4 tổ thảo luận, tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.
 
Tại các tổ thảo luận, đại biểu đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những khó khăn; tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phát triển du lịch… 

Cùng với đó, các đại biểu cũng phân tích làm rõ sự phù hợp, tính khả thi của các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Về báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, đa số các đại biểu bày tỏ nhất trí và cho rằng, báo cáo đã tập trung đánh giá được những kết quả nổi bật  đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra phương hướng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh năm 2024.

Đối với các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, đa số các đại biểu nhất trí các nghị quyết đã đảm bảo căn cứ pháp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới nên cần sớm triển khai thực hiện để phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đáp ứng mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. 

Trong phiên họp sáng mai (7/12), các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường và sẽ thông qua một số  nghị quyết được đệ trình.

Thanh Chi - Đức Toàn - Hoài Văn